CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical switching with two FLC SLMs

Björn Löfving (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Sverker Hård (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Optics Communications (0030-4018). Vol. 174 (2000), 1, p. 81-90.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-21.
CPL Pubid: 224547

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)
Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur