CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of an Ultrafast Analog-to-Digital Conversion Scheme Based on Diffractive Optics

Mathias Johansson (Institutionen för mikroelektronik) ; Björn Löfving (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Sverker Hård (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Lars Thylén ; Mehran Mokhtari ; Urban Westergren ; Costantino Pala
Applied Optics (0003-6935). Vol. 39 (2000), 17, p. 2881-2887.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-21.
CPL Pubid: 224546

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)
Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)
Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur