CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Corporate governance and performance of small high-tech firms in Sweden

Lise Aaboen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Peter Lindelöf ; Christopher von Koch ; Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Technovation (0166-4972). Vol. 26 (2006), p. 955-968.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Corporate governance, New technology-based firms, Resources, Financing, Technological innovationDenna post skapades 2006-09-07. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22454

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur