CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fabrication and Simulation of Diffractive Optical Elements with Superimposed Antireflection Subwavelength Gratings

Fredrik Nikolajeff (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Björn Löfving (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Mathias Johansson (Institutionen för mikroelektronik) ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Sverker Hård (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Claus Heine
Applied Optics (0003-6935). Vol. 39 (2000), 26, p. 4842-4846.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-21.
CPL Pubid: 224539

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)
Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)
Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur