CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MEMS-based VCSEL beam steering using replicated polymer diffractive lens

Karin Hedsten (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Jonas Melin ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Modh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; David Karlén (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Björn Löfving ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Fredrik Nikolajeff
Sensors and Actuators A-Physical (0924-4247). Vol. 142 (2008), 1, p. 336-345.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-21.
CPL Pubid: 224534

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (GU)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur