CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic and Static Diffractive Optics - some Examples

Björn Löfving (Institutionen för mikrovågsteknik ; Institutionen för klinisk neurovetenskap)
1999.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2015-10-21.
CPL Pubid: 224530

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)
Institutionen för klinisk neurovetenskap (1991-2005)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1999-12-09