CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Syntax Editing in GF

Janna Khegai (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]

Nyckelord: multilingual authoring, syntax editing, interlinguaDenna post skapades 2006-09-07. Senast ändrad 2007-08-27.
CPL Pubid: 22451