CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GF Russian Resource Library

Janna Khegai (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Aarne Ranta
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]

Nyckelord: Russian resource grammar, computational linguistics, machine translationDenna post skapades 2006-09-07. Senast ändrad 2009-01-19.
CPL Pubid: 22450

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU) (GU)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Language Engineering in Grammatial Framework (GF)


Ingår i serie

Technical report - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2006-14