CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Peri-Urban Sanitation and Water Service Provision – Challenges and opportunities for developing countries

Jennifer McConville (Institutionen för arkitektur) ; Hans Bertil Wittgren
Stockholm : Stockholm Environment Institute, 2014. - 32 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-20. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 224491

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur