CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical characterization of cyclic thiolated gold clusters

Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Michael Walter ; Hannu Häkkinen
Journal of the Americal Chemical Society Vol. 128 (2006), 31, p. 10268-10275.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-06. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 22445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur