CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Residual Based Turbulence Modeling in the Variational Multiscale Method

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Mats G. Larson
8th US National Congress on Computational Mechanics (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-10-19.
CPL Pubid: 224446

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Beräkningsmatematik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur