CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanism for NO2 charging on metal supported MgO

Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Physical Chemistry B Vol. 110 (2006), 24, p. 11977-11981.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-06. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 22444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur