CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A multitechnique study of liposome adsorption an Au and I ipid bilayer formation on SiO2

Erik Reimhult (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Michael Zäch (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Langmuir Vol. 22 (2006), 7, p. 3313-3319.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-06.
CPL Pubid: 22443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur