CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Divide and protect: capping gold nanoclusters with molecular gold-thiolate rings

Hannu Häkkinen ; Michael Walter ; Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Physical Chemistry B Vol. 110 (2006), 20, p. 9927-9931.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-06. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 22442

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur