CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Suppression of Phase Error in Differential Phase-Shift Keying Data by Amplitude Regeneration

Pontus Johannisson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Göran Adolfsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Letters Vol. 31 (2006), 10, p. 1385-1387.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A regenerator for DPSK modulated data, consisting of two Mach-Zehnder interferometers and two amplitude regenerators, is examined theoretically. The result, which shows that the phase error is suppressed if phase-preserving amplitude regenerators are used, provides a theoretical description of an already experimentally implemented regenerator.

Nyckelord: all-optical regeneration, fiber optics, nonlinear opticsDenna post skapades 2006-09-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur