CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shipper strategies for coping with slow-steaming in deep sea container shipping

Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Joakim Kalantari ; Zeeshan Raza ; Violeta Roso (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Johan Woxenius
World Conference on Transport Research (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Container liner shipping; Coping strategies; Slow-steaming; Shippers; InventoryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-16. Senast ändrad 2016-08-23.
CPL Pubid: 224364

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (Chalmers)
Företagsekonomiska institutionen (GU)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur