CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slow steaming från varuägarnas perspektiv

Christian Finnsgård (Institutionen för teknisk fysik) ; Joakim Kalantari ; Violeta Roso (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Johan Woxenius
Transporteffektivitetsdagen 2015. 27 Augusti 2015, Örebro. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]

http://www.chalmers.se/en/centres/lead/Documents/PDF-dokument/Treff15/Christian%20Finnsg%c3%a5rd.pdfDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-16. Senast ändrad 2015-12-11.
CPL Pubid: 224360

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Företagsekonomiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur