CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Final report for the Slow Steaming Logistics Project

Peter Grundevik ; Joakim Kalantari ; Christian Finnsgård (Institutionen för teknisk fysik)
Göteborg : SSPA, 2015. - 45 s.
[Rapport]

This report is the final report in the Slow Steaming Logistics project, financed by the Swedish Maritime Administration.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-16. Senast ändrad 2015-10-16.
CPL Pubid: 224353

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur