CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NÄRSJÖFART I ÖRESUND, KATTEGATT OCH SKAGERACK, HA1 RAPPORT

NÖKS 1 slutrapport

Christian Finnsgård (Institutionen för teknisk fysik) ; Joakim Kalantari ; Roger Karlsson ; Peter Grundevik ; Patric Grund
Göteborg : SSPA, 2014. - 70 s.
[Rapport]

Delrapporter inom HA1 i NÖKS projektet som inkluderas i denna rapport: NÖKS transportteori, godsflöden och rambetingelser för trafiksslagsskifte från land till sjö NÖKS fartygstyper resp ny teknologi Investeringsplaner och utvecklingsbehov för Containershipping inom NÖKS områdetDenna post skapades 2015-10-16.
CPL Pubid: 224351

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur