CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How to sail an Olympic Laser class dinghy - towing tank tests

Christian Finnsgård (Institutionen för teknisk fysik) ; Matz Brown
SSPA Highlights Vol. 59 (2014), p. 14-16.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-16. Senast ändrad 2015-12-16.
CPL Pubid: 224349

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur