CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gas phase oxidation of SO2 by NO2 in pressurized flue gas systems - an experimental investigation

Sima Ajdari (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Fredrik Normann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
3rd IEA Oxyfuel Combustion Conference, 9-13 September, 2013, Ponferrada, Spain (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-16. Senast ändrad 2016-05-16.
CPL Pubid: 224347

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur