CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modal shift to Short Sea Shipping in the Sound, Kattegat and Skagerrak

Peter Grundevik ; Joakim Kalantari ; Christian Finnsgård (Institutionen för teknisk fysik)
SSPA Highlights Vol. 59 (2014), p. 8-9.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-16.
CPL Pubid: 224346

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur