CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slow Steaming Logistics - the shippers’ challenges following slower sailing speeds

Christian Finnsgård (Institutionen för teknisk fysik) ; Joakim Kalantari
SSPA Highlights Vol. 59 (2014), p. 2-3.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-10-16.
CPL Pubid: 224344

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur