CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gravimetric antigen detection utilizing anitbody-modified lipid bilayers

Charlotte Larsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Hanna Bramfeldt (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Christer Wingren ; Carl Borrebaeck ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Analytical Biochemistry Vol. 345 (2005), 1, p. 72-80.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-05.
CPL Pubid: 22433

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur