CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-variable periodic perturbation of kinetic oscillations

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Catalysis Letters Vol. 99 (2005), 3-4, p. 199-202.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-05. Senast ändrad 2013-01-30.
CPL Pubid: 22431

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur