CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Industrial Product versus the Facility Product: A framework for crystallizing the healthcare services of tomorrow.

Tomas Engström (Institutionen för logistik och transport) ; Eliezer Geisler ; Jan-Erik Gasslander (Institutionen för logistik och transport) ; Koos Krabbendam ; Åke Wiklund (Sektionen för arkitektur) ; Roel Shuring
Technology, health care, and managment in the hospital of the future / edited by Eliezer Geisler, Koos Krabbendam, Roel Schuring, Greenwood Publishing Group, Westport, USA p. 13 – 24. (2003)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-04-16.
CPL Pubid: 2243

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur