CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Illumination of the Traditional Building Design (and Construction) Process of Healthcare Building Facilities by Means of Discussing the “Industrial Product” Versus the “Facility Product"

Tomas Engström (Institutionen för logistik och transport) ; Jan-Erik Gasslander (Institutionen för logistik och transport) ; Åke Wiklund (Sektionen för arkitektur)
Technology, health care, and managment in the hospital of the future / edited by Eliezer Geisler, Koos Krabbendam, Roel Schuring p. 13-24. (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 2243

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur