CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Location-specific nanoplasmonic sensing of biomolecular binding to lipid membranes with negative curvature

Juliane Junesch (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Gustav Emilsson (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; K. Xiong ; S. Kumar ; T. Sannomiya ; Hudson Pace (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; J. Vörös ; S. H. Oh ; Marta Bally (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Andreas Dahlin (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
Nanoscale (2040-3364). Vol. 7 (2015), 37, p. 15080-15085.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The biochemical processes of cell membranes are sensitive to the geometry of the lipid bilayer. We show how plasmonic "nanowells" provide label-free real-time analysis of molecules on membranes with detection of preferential binding at negative curvature. It is demonstrated that norovirus accumulate in invaginations due to multivalent interactions with glycosphingolipids.Denna post skapades 2015-10-15. Senast ändrad 2015-12-11.
CPL Pubid: 224294

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Biokemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur