CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decreased eGFR as a risk factor for heart failure in 13,781 patients with type 1 diabetes

Daniel Vestberg ; Annika Rosengren ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Soffia Gudbjörnsdottir ; Börje Haraldsson ; A. M. Svensson ; Marcus Lind
Diabetologia. 51st Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes (EASD). Stockholm, Sverige, 14-18 september 2015. (0012-186X). Vol. 58 (2015), p. S575-S575.
[Konferensbidrag, övrigt]

http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/decreased-egfr-as-a-risk-factor-for-heart-failure-in-13-781-patients-with-type-1-diabetes--3Denna post skapades 2015-10-15. Senast ändrad 2015-11-12.
CPL Pubid: 224281

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Endokrinologi och diabetes

Chalmers infrastruktur