CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Use of Factor Graphs in Optical Communications

Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Naga VishnuKanth Irukulapati (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Domenico Marsella ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Marco Secondini
2015 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition, OFC 2015; Los Angeles; United States; 22 March - 26 March 2015 Vol. 2015-June (2015), 7122132,
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Factor graphs and message passing allow the near-automated development of algorithms in many engineering disciplines, including digital communications. This paper gives an overview of their possible use in optical communications.

Nyckelord: Coherent communications, Optical communicationsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-14. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 224267

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)