CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mass-loss properties of S-stars on the AGB

S. Ramstedt ; F.L. Schöier ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; A.A. Lundgren
Astronomy & Astrophysics Vol. 454 (2006), p. L103-L106.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur