CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Revealling the environs of the remarkable southern hot core G327.3-0.6

F. Wyrowski ; K.M. Menten ; P. Schilke ; S. Thorwirth ; R. Güsten ; Per Bergman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Astronomy & Astrophysics Vol. 454 (2006), p. L91-L94.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur