CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discovery of interstellar CF+

D.A. Neufeld ; P. Schilke ; K.M. Menten ; M.G. Wolfire ; John H. Black (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; F. Schuller ; H.S.P. Müller ; S. Thorwirth ; R. Güsten ; S. Philipp
Astronomy & Astrophysics Vol. 454 (2006), p. L37-L40.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22424

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur