CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 0.8 mm heterodyne facility receiver for the APEX telescope

Christophe Risacher (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Vessen Vassilev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Raquel Monje (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Igor Lapkin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Per Bergman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Sven-Erik Ferm (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Erik Sundin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Magnus Svensson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Mathias Fredrixon (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Denis Meledin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Lars-Göran Gunnarsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Magne Hagström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Karl-Åke Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Roy Booth (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; L.-Å. Nyman
Astronomy & Astrophysics Vol. 454 (2006), p. L17-L20.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur