CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3D Audio Towards an Intuitive Interface- Uni- and Bimodal investigations

Otto Carlander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2007-04-16.
CPL Pubid: 22422

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-10-06
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University 28