CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rotating elephant trunks*

G.F. Gahm ; P. Carlqvist ; Lars E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; S. Nikolic`
Astronomy & Astrophysics Vol. 454 (2006), p. 201-212.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03.
CPL Pubid: 22420

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur