CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brukarmedverkan vid planering-, bygg- och förvaltningsprocesser inom högskoleväsendet – Några erfarenheter, paralleller och reflektioner

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; L.-G. Bergquist ; J.G. Gasslander ; R. Örtengren
Arbete människa miljö (1402-859X). 1, p. 41-61. (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2242

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur