CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brukarmedverkan vid planering-, bygg- och förvaltningsprocesser inom högskoleväsendet – Några erfarenheter, paralleller och reflektioner

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars-Göran Bergqvist (Sektionen för arkitektur) ; Jan-Erik Gasslander (Institutionen för transportteknik) ; Roland Örtengren (Institutionen för människa tekniksystem ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Arbete människa miljö (1402-859X). 1, p. 41 – 61. (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 2242

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur