CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Atacama Pathfinder EXperiment (APEX) - a new submillimeter facility for southern skies -

R. Güsten ; L.-Å. Nyman ; P. Schilke ; K. Menten ; C. Cesarsky ; Roy Booth (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Astronomy & Astrophysics Vol. 454 (2006), p. L13-L16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-16.
CPL Pubid: 22419

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur