CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organising construction logistics: a case of network re-orientation

Viktoria Sundquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Proceedings of the 31st IMP Conference, Kolding, August 27-29 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-13. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 224154

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur