CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reducing food waste through increasing supply chain responsiveness and extended relationship collaboration

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Pegah Amani
Proceedings of the 27th Nofoma Conference, Molde, 3-5 June (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-13. Senast ändrad 2015-10-13.
CPL Pubid: 224153

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur