CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shelf life extension and food waste reduction

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Pegah Amani
Paper presented at the 9th International European Forum, Innsbruck-Igls, February 9-13 (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-13.
CPL Pubid: 224152

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur