CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparing industrial symbiosis in Europe: towards a conceptual framework and research methodology

Frank Boons ; Wouter Spekkink ; Ralf Isenmann ; Leo Baas ; Mats Eklund ; Sandrine Brullot ; Pauline Deutz ; David Gibbs ; Gijsbert Korevaar ; Inês Costa ; Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
International Perspectives on Industrial Ecology p. 240. (2015)
[Kapitel]

The chapter collects and compares examples of Industrial Symbiosis in Europe.

Nyckelord: Industrial symbiosis, EuropeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-13. Senast ändrad 2016-05-10.
CPL Pubid: 224125

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Building Futures
Energi
Produktion
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Ekonomi och näringsliv
Ekonomisk geografi
Europeiskt forskningssamarbete
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur