CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of proliferation of neural stem cells on a sruface with emphasis on spatial constraints on cell division

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Daniella Steel (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 7 (2005), 19, p. 3496-3500.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-24.
CPL Pubid: 22412

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur