CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing in supply networks - connecting to suppliers' other customers

Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Elisabeth Holmen ; Ann-Charlott Pedersen
Paper presented at the IMP Conference, August, Kolding, Denmark. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-13.
CPL Pubid: 224119

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur