CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Advancing the skill set of SCM graduates – An active learning approach

Kirstin Scholten ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Paper presented at the 22nd International EUROMA Conference, 26 June- 1 July, Neufchatel, Switzerland. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-13.
CPL Pubid: 224111

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur