CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distributed Approximation Algorithms via Randomization

Devdatt Dubhashi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; Fabrizio Grandoni ; Alessandro Panconesi
Handbook of Approximation Algorithms and Metaheuristics (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-31.
CPL Pubid: 22410