CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Randomization in Constraint Programming for Airline Planning

Devdatt Dubhashi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; Lars Otten ; Mattias Gronkvist
Principles and Practice of Constraint Programming Vol. LNCS (2006), 4204,
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-01.
CPL Pubid: 22409