CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

La recherché en distribution et l'approche réseau

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; David Ford
Commerce de gros, commerce interentreprises: Eds: Pardo, C. and Paché, G. p. 24. (2015)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-12.
CPL Pubid: 224086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Transport
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur