CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MICROMACHINED GAP WAVEGUIDE DEVICES FOR ABOVE 100 GHZ

Sofia Rahiminejad (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Elena Pucci (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Hasan Raza (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Astrid Algaba Brazález (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Amin M Saleem ; Vessen Vassilev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Vincent Desmaris ; Sjoerd Haasl ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
10TH MICRONANO SYSTEM WORKSHOP (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-12.
CPL Pubid: 224062

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Produktion
Transport
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur