CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pin-Flange Adapters for High Frequency Measurements

Sofia Rahiminejad (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Elena Pucci (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Sjoerd Haas ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
18th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Transducers 2015 June 21-25, 2015 (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-10-12. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 224060

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för signaler och system, Antennsystem (2014-2017)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur